Výzdoba kostola

Z môjho pohľadu, k výzdobe tohto miesta pristupujem z vážnosťou toho hodnou a vo chvíľach, keď rozpráva ticho a fantázia má voľné pole, rada s kvetmi experimentujem. Vy a vaši rodičia sa rozhodnete, či počas sobáša budú stáť na oltári  jemné  ikebany, alebo i cesta k nemu bude lemovaná kvetmi.  Keďže to závisí i od finančných možností, u nás v Kvety Soňa pracujeme samozrejme i s prihliadnutím na tento aspekt.  Rozhodne nerobte ale  chybu, ktorú opakujú ľudia často (samozrejme v dobrom mienení), kúpia balíček  nezastrihaných, neošetrených kvetov a prinesú napr. kostolníčke, aby ich  pred sobášom niekam umiestnila. Vy sami by ste boli sklamaní a chúdence kvietky v tom veľkom priestore úplne stratené. Veď  ešte musia a radi  budú  zopár týždňov všetkým pripomínať spečatenie lásky dvoch ľudí!