Kytice pre mamy

Kytice vďaky Vašim drahým mamkám, môžu byť spolu s uronenou slzičkou a vrúcnym objatím, tým najnežnejším prejavom úcty a vďaky od ich detí.